Diwrnod Cynigwyr:
24ain Mai ym Mharc Eirias, Bae Colwyn

DIGWYDDIAD NEWYDD: Diwrnod Cynigwyr: 24ain Mai ym Mharc Eirias, Bae Colwyn Fedrwch chi fod yn Gorff Arweiniol neu’n Aelod Consortiwm i Chwaraeon Gogledd Cymru?

Mynegi Diddordeb

Rydyn ni’n gwahodd cynigion Mynegi Diddordeb i ffurfio Chwaraeon Gogledd Cymru: sefydliad newydd arloesol a fydd yn gwneud byd o wahaniaeth i’n cymunedau ni. Dyma gyfle unigryw i drawsnewid y ddarpariaeth yn ein rhanbarth ni a chael pobl i wirioni ar ffordd o fyw egnïol

Cael Pobl yng Ngogledd Cymru yn Egnïol. Am Oes: Creu Chwaraeon Gogledd Cymru

Erbyn diwedd 2018, bydd gan Ogledd Cymru ei sefydliad unigryw ei hun, Chwaraeon Gogledd Cymru

Datganiad i’r wasg

Datganiad i’r Wasg am Chwaraeon Gogledd Cymru