Sport Wales appoints North Wales Sport Collaborative Partnership

Following the recent Expression of Interest stage which received a number of submissions, Sport Wales have appointed the North Wales Sport Collaborative Partnership (NWSCP) as their preferred partner to establish Sport North Wales on behalf of the region. The NWSCP is a partnership which brings together a range of organisations from different sectors, including Local Authorities, Health, Universities, Disability Sport Wales and Housing Associations.    

Diwrnod Cynigwyr:
24ain Mai ym Mharc Eirias, Bae Colwyn

DIGWYDDIAD NEWYDD: Diwrnod Cynigwyr: 24ain Mai ym Mharc Eirias, Bae Colwyn Fedrwch chi fod yn Gorff Arweiniol neu’n Aelod Consortiwm i Chwaraeon Gogledd Cymru?

Mynegi Diddordeb

Rydyn ni’n gwahodd cynigion Mynegi Diddordeb i ffurfio Chwaraeon Gogledd Cymru: sefydliad newydd arloesol a fydd yn gwneud byd o wahaniaeth i’n cymunedau ni. Dyma gyfle unigryw i drawsnewid y ddarpariaeth yn ein rhanbarth ni a chael pobl i wirioni ar ffordd o fyw egnïol

Cael Pobl yng Ngogledd Cymru yn Egnïol. Am Oes: Creu Chwaraeon Gogledd Cymru

Erbyn diwedd 2018, bydd gan Ogledd Cymru ei sefydliad unigryw ei hun, Chwaraeon Gogledd Cymru

Datganiad i’r wasg

Datganiad i’r Wasg am Chwaraeon Gogledd Cymru