DIGWYDDIAD NEWYDD: Diwrnod Cynigwyr: 24ain Mai ym Mharc Eirias, Bae Colwyn Fedrwch chi fod yn Gorff Arweiniol neu’n Aelod Consortiwm i Chwaraeon Gogledd Cymru?

Felly, bydd Chwaraeon Cymru’n cynnal Diwrnod Cynigwyr ddydd Iau 24ain Mai ym Mharc Eirias, Bae Colwyn, a bydd cyfle i gynigwyr posib fynychu cyflwyniad sy’n amlinellu’r broses, beth sy’n gwneud cynnig da, y gofynion allweddol a’r elfennau ymarferol. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau agored a chyfarfod a rhwydweithio ag asiantaethau eraill sydd â diddordeb. Hefyd, os oes angen, gallwch gofrestru ar gyfer sesiwn un i un gyda Chwaraeon Cymru. Os ydych chi’n ansicr ynghylch cyflwyno cynnig MD ai peidio, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, rydyn ni’n eich cynghori chi i ddod i’r Diwrnod Cynigwyr.

  • Bore – Cyflwyniad a chwestiynau agored
  • Prynhawn –  Rhwydweithio a sesiynau un i un

Cadwch eich lle (dim mwy na dau berson o bob sefydliad) drwy anfon e-bost i: playyourpart@sport.wales erbyn 21 Mai.