Mae’r Stori’n Parhau.     

Rydyn ni eisiau helpu i greu ‘Cenedl Egnïol Lle Gall Pawb Fwynhau Chwaraeon Am Oes’.

Bydd sector chwaraeon Cymru’n chwarae rhan bwysig yn hyn, ond felly hefyd llawer o gyrff, asiantaethau ac unigolion eraill a all, neu a allai, chwarae eu rhan mewn cael mwy o bobl i fod yn egnïol.

Mae llawer o waith da’n digwydd eisoes ac rydyn ni eisiau adeiladu ar agweddau llwyddiannus y dulliau presennol o gyflwyno chwaraeon a gweithgarwch cymunedol – gan ddod â phobl at ei gilydd i gynllunio ar gyfer y tymor hir.

Beth Nesaf?

Mae’r Rhaglen Chwaraeon a Gweithgarwch Cymunedol (CSAP) yn ddull newydd o ddatblygu chwaraeon a gweithgarwch yng Nghymru.

Dechreuodd y rhaglen yng ngogledd Cymru ac mae cynnydd sylweddol wedi bod gyda’i datblygu.

Rydyn ni’n parhau â’r siwrnai yn awr i sefydlu CSAP y tu hwnt i ogledd Cymru ac roedden ni eisiau rhoi gwybod i chi am gyfres o Ddigwyddiadau Ymgysylltu â Rhanddeiliaid sy’n cael eu cynnal ym mis Mehefin 2019. Rydyn ni’n awyddus i ddefnyddio’r digwyddiadau yma i gael gwybodaeth gennych chi am sut gellid cyflwyno CSAP ledled Cymru gyfan.
Bydd gwahoddiadau ffurfiol gyda mwy o fanylion am y Digwyddiadau Ymgysylltu â Rhanddeiliaid yn cael eu hanfon yn ystod y misoedd sydd i ddod.

Digwyddiadau Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

18fed Mehefin 2019, Gwesty Parkway, Cwmbrân

Digwyddiad Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

19eg Mehefin 2019, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne

Digwyddiad Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

24ain Mehefin 2019, Gwesty’r Village, Coryton, Caerdydd (Cyffordd 32 yr M4)

Digwyddiad Ymgysylltu â Rhanddeiliaid