Mae’r Stori’n Parhau.     

Rydyn ni eisiau helpu i greu ‘Cenedl Egnïol Lle Gall Pawb Fwynhau Chwaraeon Am Oes’.

Bydd sector chwaraeon Cymru’n chwarae rhan bwysig yn hyn, ond felly hefyd llawer o gyrff, asiantaethau ac unigolion eraill a all, neu a allai, chwarae eu rhan mewn cael mwy o bobl i fod yn egnïol.

Mae llawer o waith da’n digwydd eisoes ac rydyn ni eisiau adeiladu ar agweddau llwyddiannus y dulliau presennol o gyflwyno chwaraeon a gweithgarwch cymunedol – gan ddod â phobl at ei gilydd i gynllunio ar gyfer y tymor hir.

Beth Nesaf?

Mae’r Rhaglen Chwaraeon a Gweithgarwch Cymunedol (CSAP) yn ddull newydd o ddatblygu chwaraeon a gweithgarwch yng Nghymru.

Dechreuodd y rhaglen yng ngogledd Cymru ac mae cynnydd sylweddol wedi bod gyda’i datblygu.

Ar ôl cael cymeradwyaeth gan Fwrdd Chwaraeon Cymru, rydym yn symud i’r cam Mynegi Diddordeb o ran creu Partneriaeth Chwaraeon newydd ar draws gweddill Cymru. Mae Memorandwm Gwybodaeth ar gael drwy fynd i https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/ a chwilio am ‘Chwaraeon Cymru’

Ym mis Hydref cynhaliwyd tri Diwrnod Partneriaeth gennym i gefnogi dealltwriaeth partneriaid ac mae copi o’r cyflwyniad ar gael yn awr yn http://playyourpart.wales/cy/adnoddau/. Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cofiwch gysylltu ar playyourpart@sport.wales