Mae’r Stori’n Parhau.     

Rydyn ni eisiau helpu i greu ‘Cenedl Egnïol Lle Gall Pawb Fwynhau Chwaraeon Am Oes’.

Bydd sector chwaraeon Cymru’n chwarae rhan bwysig yn hyn, ond felly hefyd llawer o gyrff, asiantaethau ac unigolion eraill a all, neu a allai, chwarae eu rhan mewn cael mwy o bobl i fod yn egnïol.

Mae llawer o waith da’n digwydd eisoes ac rydyn ni eisiau adeiladu ar agweddau llwyddiannus y dulliau presennol o gyflwyno chwaraeon a gweithgarwch cymunedol – gan ddod â phobl at ei gilydd i gynllunio ar gyfer y tymor hir.

Beth Nesaf?

Mae’r Rhaglen Chwaraeon a Gweithgarwch Cymunedol (CSAP) yn ddull newydd o ddatblygu chwaraeon a gweithgarwch yng Nghymru.

Dechreuodd y rhaglen yng ngogledd Cymru ac mae cynnydd sylweddol wedi bod gyda’i datblygu.

Digwyddiadau Ymgysylltu â Rhanddeiliaid