Chwarae Eich Rhan

Sut gallwch chwarae eich rhan


Rydym ni eisiau i amrywiaeth eang o sefydliadau gymryd rhan, gan gynnwys sefydliadau cymunedol a gwirfoddol, llywodraeth leol, y sectorau iechyd ac addysg, a chwaraeon a hamdden.

 • Corff Arweiniol

  A allech chi ymwneud ag arwain Chwaraeon Gogledd Cymru a ffurfio partneriaeth hirdymor â Chwaraeon Cymru?

 • Aelod Consortiwm

  Gallech ddymuno bod yn rhan o gonsortiwm ehangach neu gyflawni rôl gefnogol

 • Darparwr

  Gallech ddymuno darparu rhaglenni a gweithgareddau penodol ar gyfer Chwaraeon Gogledd Cymru (naill ai ar draws y rhanbarth neu mewn un ardal benodol)

 • Ariannwr a chefnogwr

  Gallech ddymuno buddsoddi yn Chwaraeon Gogledd Cymru i gyflawni rhai o’ch canlyniadau chi; neu helpu i sicrhau cyllid ychwanegol trwy nawdd a rhoddion i gefnogi a chyflawni canlyniadau gwell

 • Hyrwyddwr

  Efallai y gallech hyrwyddo gwaith Chwaraeon Gogledd Cymru a sicrhau bod mwy o bobl yn cadw’n heini. Am oes

Ac, wrth gwrs, gallech chi i gyd gyflawni mwy nag un rôl

Byddwch yn rhan
o
rywbeth arbennig!


Cyfle unigryw.

Dyma’ch cyfle i fod yn rhan o’r sefydliad arloesol a fydd yn arwain ac yn cydlynu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng ngogledd Cymru.

Efallai eich bod chi eisoes yn sefydliad, clwb, cymdeithas neu grŵp sy’n darparu, hyrwyddo, ariannu, cynrychioli, addysgu neu ymchwilio i chwaraeon a/neu weithgarwch corfforol. Neu efallai eich bod chi eisiau sicrhau cydraddoldeb mewn chwaraeon a gweithgareddau, neu weld poblogaeth iachach a mwy heini.

Mae gwaith gwych eisoes yn digwydd yng ngogledd Cymru i sicrhau bod mwy o bobl yn egnïol yn gorfforol. Bydd y sefydliad newydd yn ychwanegu at y dulliau gorau ac yn eu hymestyn i annog hyd yn oed mwy o bobl i fod yn egnïol. Mae’n annhebygol y bydd un sefydliad yn gallu gwneud hyn ar ei ben ei hun – mae gweithio mewn partneriaeth a chydweithredu yn allweddol i lwyddiant.

Dyma’ch cyfle i chwarae eich rhan a ffurfio’r dyfodol.