Chwarae Eich Rhan

Sut gallwch chwarae eich rhan


Rydym ni eisiau i amrywiaeth eang o sefydliadau gymryd rhan, gan gynnwys sefydliadau cymunedol a gwirfoddol, llywodraeth leol, y sectorau iechyd ac addysg, a chwaraeon a hamdden. 

Ac, wrth gwrs, gallech chi i gyd gyflawni mwy nag un rôl

Byddwch yn rhan
o 
rywbeth arbennig!


Cyfle unigryw.

Dyma’ch cyfle i fod yn rhan o’r sefydliad arloesol a fydd yn arwain ac yn cydlynu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng ngogledd Cymru.

Efallai eich bod chi eisoes yn sefydliad, clwb, cymdeithas neu grŵp sy’n darparu, hyrwyddo, ariannu, cynrychioli, addysgu neu ymchwilio i chwaraeon a/neu weithgarwch corfforol. Neu efallai eich bod chi eisiau sicrhau cydraddoldeb mewn chwaraeon a gweithgareddau, neu weld poblogaeth iachach a mwy heini.

Mae gwaith gwych eisoes yn digwydd yng ngogledd Cymru i sicrhau bod mwy o bobl yn egnïol yn gorfforol. Bydd y sefydliad newydd yn ychwanegu at y dulliau gorau ac yn eu hymestyn i annog hyd yn oed mwy o bobl i fod yn egnïol. Mae’n annhebygol y bydd un sefydliad yn gallu gwneud hyn ar ei ben ei hun – mae gweithio mewn partneriaeth a chydweithredu yn allweddol i lwyddiant.

Dyma’ch cyfle i chwarae eich rhan a ffurfio’r dyfodol.