Helpu i ddylanwadu ar ddyfodol chwaraeon a
gweithgarwch cymunedol yng Nghymru

Ysbrydoliaeth i greu newid llwyr

Trawsnewid chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Gyda’n gilydd.


Bydd y rhaglen gyffrous hon yn cael mwy o bobl i wirioni ar ffordd o fyw egnïol. Gyda’n gilydd rydyn ni eisiau gweld cymunedau iachach a newid mawr yn nifer y bobl sy’n egnïol yn gorfforol, a dyma pam rydyn ni’n newid y ffordd rydyn ni’n datblygu chwaraeon yng Ngogledd Cymru.

Erbyn diwedd 2018, bydd gan Ogledd Cymru ei sefydliad unigryw ei hun, Chwaraeon Gogledd Cymru, i gael cymunedau i fod yn egnïol. Bydd y sefydliad newydd hwn yn arwain ein gwaith gyda phartneriaid i drawsnewid chwaraeon a gweithgarwch corfforol ledled y rhanbarth.

Yr Uchelgais


  • Pobl yng Ngogledd Cymru’n byw bywydau egnïol yn gorfforol
  • Pobl â sgiliau a chymhelliant i fod yn egnïol
  • Pawb yn cael cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol
  • Pawb yn gallu cyflawni eu potensial

Yn Chwaraeon Cymru mae ein diddordeb ni mewn helpu gyda bod yn egnïol a dal ati i fod yn egnïol – am oes. Yn y parc sglefrio neu ar y traeth. Yn y pwll neu yn yr ysgol. Yn y clwb neu ar y trac. Rydyn ni i gyd yn wahanol, gyda’n diddordebau ein hunain, ond yr hyn sy’n bwysig yw bod gan bawb sgiliau a chyfleoedd i fod yn egnïol. Gyda’n gilydd fe allwn ni fynd i’r afael â’r lefelau isel o gymryd rhan ymhlith rhai grwpiau penodol. Yng Nghymru heddiw, mae llawer mwy o fechgyn nag o ferched yn cymryd rhan mewn chwaraeon. Mae’r un peth yn wir am grwpiau eraill. Mae’n hanfodol bod mwy o bobl anabl, mwy o bobl o gymunedau amrywiol a mwy o bobl o deuluoedd incwm isel yn cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Rhaid i bawb allu cyflawni eu potensial – boed drwy fod yn egnïol gyda ffrindiau, galluogi i bobl eraill fod yn egnïol, ymuno â ras 10k yn y gymuned, neu fod yn athletwyr o’r safon uchaf.